Την 16η Μαρτίου 2019 ο π. Σεβ. Διδ. Αδ. Α.Μ., συνοδευόμενος από πενταμελή αντιπροσωπεία της Στοάς μας, παραβρέθηκε στην Τριμηνιαία Μεγάλη Συνέλευση της ΕΜΣτΕ, όπου έλαβε χώρα στο Ναυτικό όμιλο Ελλάδος.
Ακολούθησε επίσημο δείπνο.