Στις 22 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή, αναβίωσε στην Κέρκυρα η Στοά Ναυσικά υπ’ αρ. 61 η οποία θα λειτουργεί ως Στοά ειδικού σκοπού στο μέγαρο της Σ⸫Στ⸫ Δ.ΡΩΜΑΣ υπ’ αρ. 96. Την Στοά του Φοίνικα Κερκύρας εκπροσώπησε ο Σεβ. Διδ. Αδ. Χ.Κ., συνοδευόμενος από πολλά μέλη της Στοάς.

Στις 22 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή, αναβίωσε στην Κέρκυρα η Στοά Ναυσικά υπ’ αρ. 61 η οποία θα λειτουργεί ως Στοά ειδικού σκοπού στο μέγαρο της Σ.Στ. Δ.ΡΩΜΑΣ υπ’ αρ. 96 παρουσία του Μ.Δ. της ΕΜΣτΕ Σεβτ. Αδ. Γεωργίου Δεληγιώργη, του Βοηθού Μ.Δ. της ΕΜΣτΕ Πσεβ. Αδ. Σπύρου Ανδριώτη και του Επαρχιακού Μ.Δ. της Επ….