Την 15η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Σάββατο, ο Σεβ. Διδ. Αδ. Χ.Κ., συνοδευόμενος από πενταμελή αντιπροσωπεία της Στοάς μας, παραβρέθηκε στην Τριμηνιαία Μεγάλη Συνέλευση Της ΕΜΣτΕ, όπου έλαβε χώρα στο Ναυτικό όμιλο Ελλάδος. Ακολούθησε επίσημο δείπνο.

Την 11η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Τρίτη, στο κτήριο του ΦΟΙΝΙΚΟΣ Κερκύρας, πραγματοποιήθηκε η τελετή Εγκαταστάσεως του Σεβ. Δ. της Σ. Στ. Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ υπ’ αρ. 92 Αδ. Ι.Θ., παρουσία του Μ.Δ. της ΕΜΣτΕ, Σεβτ. Αδ. Γεωργίου Δεληγιώργη. Την Σ. Στ. Φοίνιξ Κερκύρας εκπροσώπησε ο πρώην Σεβ. της Στ. Αδ. Σ.Σ., συνοδευόμενος από Αξ. και Αδ. Διδ….

Την 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη, ο Πρώην Σεβ. της Στ. Αδ. Α. Μ. συνοδευόμενος από Αξ. και Αδ. εκπροσώπησε την Σ⸫ Σ⸫. Φοίνιξ Κερκύρας στην τελετή Εγκαταστάσεως του Σεβ. Αδ. Ι.Θ. της Σ⸫ Στ⸫ Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ υπ’ αρ. 92.

Την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018, ο πρώην Σεβ. Διδ. της Σ⸫ Στ⸫ Φοίνιξ Κερκύρας Αδ. Α.Μ., συνοδευόμενος από πολυμελή αντιπροσωπεία Αδ., συμμετείχε στην Επαρχιακή Μεγάλη Συνέλευση της Επαρχιακής Μεγάλης Στοάς Ιονίων Νήσων ως εκπρόσωπος της Στοάς, όπου έλαβε χώρα στο μέγαρο του Φοίνικος Κερκύρας. Στην τελετή ενεδύθησαν ως Επαρχ. Μ. Αξ. από τον Επαρχιακό Μ….