Το Σάββατο 18 Μαΐου 2019 ο Σεβ. ΔΙδ. Αδ. Χ.Κ., συνοδευόμενος από εννεαμελή αντιπροσωπεία, εκπροσώπησε τη Στοά μας στην ιδιαίτερα μεγαλοπρεπή Ετήσια Μεγάλη Συνέλευση της ΕΜΣτΕ, όπου έλαβε χώρα στην <<Αίγλη>> Ζαππείου. Ακολούθησε επίσημο δείπνο.