Τις 22 Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα Σάββατο, ο Σεβ. Διδ. Αδ. Α.Μ., συνοδευόμενος από επταμελή αντιπροσωπεία της Στοάς μας, παραβρέθηκε στην Τριμηνιαία Μεγάλη Συνέλευση της ΕΜΣτΕ, όπου έλαβε χώρα στο Ναυτικό όμιλο Ελλάδος. Ακολούθησε επίσημο δείπνο.