Το Σάββατο 9 Μαρτίου 2019 το μέλος της Στοάς μας και Βοηθός Μεγ. Διδάσκαλος της ΕΜΣτΕ Πσεβ. Αδ. Σπύρος Ανδριώτης, ήταν ο βασικός ομιλητής των Εργασιών της Σ⸫ Σ⸫ Quatro Coronati υπ’ αρ. 112 της Ρώμης, παρουσία του Μεγάλου Διδασκάλου της Κανονικής Μεγάλης Στοάς της Ιταλίας Σεβτ. Αδ. Fabio Venci, όπου και του απένειμε το μετάλλιο των 200 ετών της Σ⸫ Στ⸫ Φοίνιξ Κερκύρας, της οποίας είναι επίτιμο μέλος.