Στις 22 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή, αναβίωσε στην Κέρκυρα η Στοά Ναυσικά υπ’ αρ. 61 η οποία θα λειτουργεί ως Στοά ειδικού σκοπού στο μέγαρο της Σ⸫Στ⸫ Δ.ΡΩΜΑΣ υπ’ αρ. 96.
Την Στοά του Φοίνικα Κερκύρας εκπροσώπησε ο Σεβ. Διδ. Αδ. Χ.Κ., συνοδευόμενος από πολλά μέλη της Στοάς.