Την 15η Ιανουαρίου 2019, ο Σεβ. Διδ. Αδ. Χ.Κ. συνοδευόμενος από Αδ. της Στοάς μας, επισκέφτηκε την Σ⸫ Στ⸫ Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ υπ’ αρ. 92, προκειμένου να συμμετάσχει στις Εργασίες και να συγχαρεί τον Σ.Διδ. Αδ. Ι.Θ. για την ανάληψη των καθηκόντων του.