Την 15η Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Σάββατο, ο Σεβ. Διδ. Αδ. Χ.Κ., συνοδευόμενος από πενταμελή αντιπροσωπεία της Στοάς μας, παραβρέθηκε στην Τριμηνιαία Μεγάλη Συνέλευση Της ΕΜΣτΕ, όπου έλαβε χώρα στο Ναυτικό όμιλο Ελλάδος.
Ακολούθησε επίσημο δείπνο.