Την 11η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τρίτη, ο Πρώην Σεβ. της Στ. Αδ. Α. Μ. συνοδευόμενος από Αξ. και Αδ. εκπροσώπησε την Σ⸫ Σ⸫. Φοίνιξ Κερκύρας στην τελετή Εγκαταστάσεως του Σεβ. Αδ. Ι.Θ. της Σ⸫ Στ⸫ Ι.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ υπ’ αρ. 92.