Στις 22 Φεβρουαρίου 2019 ημέρα Παρασκευή, αναβίωσε στην Κέρκυρα η Στοά Ναυσικά υπ’ αρ. 61 η οποία θα λειτουργεί ως Στοά ειδικού σκοπού στο μέγαρο της Σ.Στ. Δ.ΡΩΜΑΣ υπ’ αρ. 96 παρουσία του Μ.Δ. της ΕΜΣτΕ Σεβτ. Αδ. Γεωργίου Δεληγιώργη, του Βοηθού Μ.Δ. της ΕΜΣτΕ Πσεβ. Αδ. Σπύρου Ανδριώτη και του Επαρχιακού Μ.Δ. της Επ. Μεγάλης Στοάς Ιονίων Νήσων Πσεβ. Αδ. Ι.Τ.

Εκτός των άλλων, παρόντες ήταν ο Έφορος Βιβλιοθήκης και Μουσείου της ΕΜΣτΕ Σεβ. Αδ. Α.Μ., ο Μ. Οργανιστής της ΕΜΣτΕ Σεβ. Αδ. Κ.Χ., και ο Μ. Προσαγ. της ΕΜΣτΕ Σεβ. Αδ. Β.Α.

Την Στοά του Φοίνικα Κερκύρας εκπροσώπησε ο Σεβ. Διδ. Αδ. Χ.Κ., συνοδευόμενος από πολλά μέλη της Στοάς.