ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Υπέρτατο Περιστύλιο «Φοίνιξ υπ’ αρ. 1Α»

Το Υπέρτατο Περιστύλιο αποτελεί φιλοσοφικό τεκτονικό εργαστήριο.

Το Υπέρτατο Περιστύλιο Φοίνιξ (Καπίτολο Φοίνιξ), το αρχαιότερο της Ελλάδας ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1883 με πρωτοβουλία αδ⸫ αδ⸫ του Φοίνικος και πρωταγωνιστή τον μακαριστό αδ⸫ Γεώργιο Ζαβιτσιάνο, ο οποίος διετέλεσε και πρώτος Σοφ⸫ του Εργαστηρίου, όπως ονομάζεται ο Πρόεδρός του.
Διοικητικά υπαγόταν στην Μ⸫ Α⸫ της Γαλλίας. Αργότερα, το 1932 υπήχθη διοικητικά εις το εν Ελλάδι Ύπατο Συμβ⸫ του 33ο και τελευταίου βαθ⸫ του Α⸫ Α⸫ Σ⸫ Τ⸫. Στις 18 Μαΐου 1932 ιδρύθηκε Στοά Τελειοποιήσεως με την επωνυμία Φοίνιξ υπ’ αριθ. 13 υπό την διοικητική αιγίδα του εν Ελλάδι Ύπατο Συμβ⸫ του 33ο.
Η Στοά Τελειοποιήσεως αποτελεί την πρώτη βαθμίδα των φιλοσοφικών εργαστήριων και εργάζεται στους βαθμούς από 4ο – 13ο, το δε Υπέρτατο Περιστύλιο από 14ο έως και 18ο.
Από το 1883 έως και το 1932 το Υπ⸫ Περιστ⸫ του Φοίνικος λειτουργούσε μόνο σε 18ο, όπως όριζε το Γαλλικό Τυπικό.
Από το 1932 και έως σήμερα το Υπέρτατο Περιστύλιο εργάζεται στους βαθμούς από 4ο έως και 18ο τηρώντας τις αρχές και το τυπικό του Α⸫ Α⸫ Σ⸫ Τ⸫. Σκοπός του είναι να συνδυάζει το τεκτονικό και κοινωνικό αγαθοεργό λειτούργημα με την διαρκή βελτίωση των μελών του πληρώματος. Συνεργάζεται δε αρμονικά με τις Σ⸫ Σ⸫ Στ⸫ Στ⸫ και το υπέρτερο φιλοσοφικό εργαστήριο του Αρείου Πάγου.

Άρειος Πάγος «Φοίνιξ υπ’ αρ.4»

Το εργαστήριο του Αρείου Πάγου είναι φιλοσοφικό και λειτουργεί στους βαθμούς 19° – 30° από το σύνολο των 33° του Α.Α.Σ.Τ..
Ο Άρειος Πάγος του Φοίνικος Κερκύρας είναι το εργαστήριο του οποίου η Δύναμη και η λάμψη δεν οφείλεται μόνο στο ότι είναι το ανώτατο τεκτονικό εργαστήριο στον Σκωτικό Τύπο, λόγω αρμοδιότητος και εξουσίας, αλλά και εκ του γεγονότος ότι το αξίωμα του Παν⸫ Μεγ⸫ Διδ⸫ έχουν καταλάβει τέκτονες οι οποίοι είναι διακεκριμένα μέλη της Κερκυραϊκής κοινωνίας και σήμερα το υπηρετεί με αφοσίωση ο Μεγ⸫ Διδ⸫ Κρ⸫ Αδ⸫ Ι.Τ. 33°.

«Είναι βαρύ το φορτίο το οποίο αναθέτει στα μέλη η Παράδοση και η Ιστορία του εργαστηρίου του Φοίνικος, και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια, σύνεση και συναίσθηση ευθύνης, ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην ανάγκη διατήρησης του υψηλού πνευματικού επιπέδου του. Αυτά επιβάλει η Ιστορία και η Παράδοση. Λόγω δε αυτών εκφράζουμε προς την κοινωνία τις Αρχές και τις Αξίες μας, με τη δέουσα ευαισθησία, τη σοβαρότητα και την εντιμότητα των πράξεών μας, ώστε να επιτελούμε τον τεκτονικό σκοπό μας, αλλά και να μεταφέρουμε προς τους αμύητους, όλα εκείνα τα υψηλά ιδανικά, για τα οποία η κοινωνία της Κέρκυρας οι συμπολίτες μας έχουν ανέκαθεν σεβαστεί τον Τεκτονισμό.»

«Κρατούμε με πίστη, αφοσίωση, σεμνότητα και αξιοπρέπεια ως Φιλοσοφικός τεκτονισμός τα ήθη και τις παραδόσεις του αγνού και άδολου τεκτονικού ιδεώδους, με ήθος και ταπεινότητα, με αγάπη για τους Αδελφούς μας και τον συνάνθρωπο, με ενεργή συμμετοχή εις τα πνευματικά, πολιτιστικά και φιλανθρωπικά δρώμενα του τόπου μας και για τον λόγο αυτό ο Φοίνικας τυγχάνει της αναγνωρίσεως της Κερκυραϊκής κοινωνίας.»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Περιστύλιον της Ιεράς Βασιλικής Αψίδος «Φοίνιξ Κερκύρας»

Το Περιστύλιον της Ιεράς Βασιλικής Αψίδος «Φοίνιξ Κερκύρας», εγκαθιδρύθηκε και εγκαταστάθηκε την 3ην Μαρτίου 2017 εις το Τεκτονικό Μέγαρο «Διονύσιος Ρώμας» της Κέρκυρας.
Στον ίδιο χώρο συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να πραγματοποιούνται οι συνεδρίες του κατά του μήνες Φεβρουάριο, Μάιο, Οκτώβριο και Νοέμβριο.
Τα ιδρυτικά μέλη ήσαν σαράντα ένα, (41), αποτελούμενα από αδελφούς των Συμβολικών Στοών, της Επαρχιακής Μεγάλης Στοάς Ιονίων Νήσων.

Στοά Διδ⸫ Τεκτ⸫ του Σήματος «Φοίνιξ Κερκύρας υπ’ αρ. 28»

Η Στοά Σήματος ”Φοίνιξ Κέρκυρας υπ’ αρ. 28″ είναι από τα νεότερα εργαστήριο του Mark στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2013. Εργάζεται τέσσερις φορές τον χρόνο στο κτίριο του Φοίνικος και σε αυτά τα λίγα χρόνια λειτουργίας της απαριθμεί περισσότερα από 70 μέλη, πράγμα το οποίο την καθιστά την μεγαλύτερη στοά Σήματος στον ελλαδικό χώρο. Τα μέλη της προέρχονται από όλες της στοές της Επαρχιακής Μεγάλης στοάς Ιονίων Νήσων.