Επαρχιακή Μεγάλη Στοά Ιονίων Νήσων

Η Επαρχιακή Μεγάλη Στοά Ιονίων Νήσων εγκαθιδρύθηκε το 2014 και έχει υπό την σκέπη της εννέα Σ⸫ Σ⸫ Στ⸫ Στ⸫, ήτοι την Ιστορική και υπεραιωνόβια Σ⸫ Στ⸫ «Φοίνιξ» εν Κερκύρα, τη «Ένωσις» υπ’ αριθ. 16 εν Λευκάδι, την Σ⸫ Στ⸫ «Ναυσικά» υπ’ αριθ. 61 (ειδικού τύπου), την Σ⸫ Στ⸫ «Ιωάννης Καποδίστριας» υπ’ αριθ. 92, την Σ⸫ Στ⸫ «Φιλογένεια» υπ’ αρ. υπ’ αριθ. 93, την Σ⸫ Στ⸫ «Διονύσιος Ρώμας» υπ’ αριθ. 94, καθώς και τις ξενόγλωσσες : την Σ⸫ Στ⸫ «Rudyard Kipling» υπ’ αριθ. 85, την Σ⸫ Στ⸫ «Fratelli Bandiera» υπ’ αριθ. 86 και τη Σ⸫ Στ⸫ «La Paix» υπ’ αριθ. 95.

Η Ε⸫ Μ⸫ Στ⸫ Ιονίων Νήσων σκέπει τις Στ⸫ Στ⸫ και συμβάλλει ουσιαστικά στην αρμονική λειτουργία τους. Η λειτουργία όλων των Στοών πραγματοποιείται βάσει των τεκτον⸫ παραδόσεων και των τυπικών με εξαιρετικό τρόπο, με τον δέοντα σεβασμό και την πρέπουσα αρμονία.
Οι δε Εργασίες τους λαμβάνουν χώρα σε προκαθορισμένες ημερομηνίες, ώστε να δύνανται τα μέλη των Στ⸫ Στ⸫ να επισκέπτονται και άλλες Στοές. Στις Εργασίες αυτών συμμετέχουν τα εγγεγραμμένα μέλη, καθώς και επισκέπτες και Αξ⸫ Αξ⸫ της Επαρχιακής Μεγάλης Στοάς.

Οι Στοές «Φοίνιξ» Κέρκυρας, «Ιωάννης Καποδίστριας» υπ’ αριθ. 92 και οι ξενόγλωσσες «Rudyard Kipling» υπ’ αριθ. 85, «Fratelli Bandiera» υπ’ αριθ. 86 και «La Paix» («Η Ειρήνη») υπ’ αριθ. 95, εργάζονται εις το Τεκτονικό Μέγαρο του Φοίνικος, η δε Σ⸫ Στ⸫ «Ένωσις» 16 εργάζεται από το 2018 στην Λευκάδα, ενώ η Σ⸫ Στ⸫ «Αντώνιος Μπενάκης» υπ’ αριθ. 61 και η Σ⸫ Στ⸫ «Διονύσιος Ρώμας» υπ’ αριθ. 94 εργάζονται στο κτήριο της Στ⸫ «Διονύσιος Ρώμας» στην Κέρκυρα. Ακόμη, η Σ⸫ Στ⸫ «Φιλογένεια» υπ’ αριθ. 93 εργάζεται σε κτήριο που εργάζονται και άλλες Σ⸫ Στ⸫ της Επαρχιακής Μ⸫ Στ⸫ Δ. Ελλάδος της ΕΜΣτΕ.

ΦΟΙΝΙΞ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η Σ⸫ Στ⸫ «Φοίνιξ Κερκύρας» ιδρύθηκε στην πόλη της Κέρκυρας από τον μακαριστό Αδ. Αντώνιο Δάνδολο και είναι πλέον των διακοσίων ετών το αρχαιότερο σε συνεχή λειτουργία τεκτονικό Εργαστήριο της Ελλάδος.
Το 1844 επισήμως συνδέθηκε διοικητικά με την Μεγάλη Ανατολή της Γαλλίας με αναδρομική ισχύ από το 1843. Το 1931 πραγματοποιήθηκε η υπαγωγή της στη Μεγάλη Ανατολή της Ελλάδος (μεταπολεμικά, Μεγάλη Στοά της Ελλάδος) και το 1951 έλαβε την τιμητική αρίθμηση «1α» λόγω της παλαιότητάς της.
Από το 2007 βρίσκεται υπό την διοικητική αιγίδα της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.
Διαχρονικώς μέλη του “Φοίνικος” υπήρξαν και είναι επίλεκτα μέλη της κερκυραϊκής κοινωνίας, τα οποία εφάρμοσαν και εφαρμόζουν εν σιγή τα τεκτονικά ιδεώδη στον εαυτό τους και στην κοινωνική δράση τους.
Ο «Φοίνιξ Κερκύρας» πραγματοποιεί τις Εργασίες του στο ιστορικό κτήριο του Τεκτονικού Μεγάρου του, όπου στεγάζεται πάνω από έναν αιώνα.
Τελεί δέ τις Εργασίες του σύμφωνα με τον Αρχαίο και Αποδεδεγμένο Σκωτικό Τύπο.

ΕΝΩΣΙΣ υπ’ αρ. 16

Η Σ⸫ Στ⸫ «ΕΝΩΣΙΣ» Λευκάδος υπ’αρ.16 είναι εκ των αρχαιοτέρων του ελλαδικού Τεκτονισμού, ενώ είχε την τιμή να μυήσει αρκετούς Έλληνες πατριώτες, λογίους και εμπόρους κατά την διάρκεια της μακράς τεκτονικής της παρουσίας.
To 1986 πραγματοποιήθηκε η αναβίωσή της στην πόλη της Λευκάδος, και στη συνέχεια μετά από μικρά διακοπή της λειτουργίας της για διοικητικούς λόγους, η έδρα της μεταφέρθηκε στην Κέρκυρα με πραγματοποίηση των εργασιών της στο μέγαρο του Φοίνικος Κερκύρας όπου επανδρώθηκε αρχικά με Αδ. της Σ⸫ Στ⸫ ΦΟΙΝΙΞ Κερκύρας και αρωγό την ΕΜΣΙΝ.
Από τον Ιανουάριο του 2019 επανεγκατεστάθη στο φυσικό της περιβάλλον της, το νησί της Λευκάδος υπό την Σκέπη της ΕΜΣΤΕ ,στηριζόμενη κυρίως από Λευκαδίτες Αδελφούς αλλά και των γύρω περιοχών, προσφέροντας ό,τι καλύτερο στην αγάπη, αδελφοσύνη και στην ελευθερία της πνευματική γνώσης .

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΝΑΚΗΣ υπ’ αρ. 61

Στις 22 Φεβρουαρίου 2019, αναβίωσε στην Κέρκυρα η Σ⸫ Στ⸫ «Ναυσικά Αρ. 61» η οποία ανήκει στην ΕΠΜΣΤ Ιονίων Νήσων.
Στις 5 Μαΐου 2019 μετονομάστηκε σε Στοά “Αντώνιος Μπενάκης Αρ. 61” και θα λειτουργεί ως Στοά ειδικού σκοπού.
Η Στοά “Αντώνιος Μπενάκης Αρ. 61” δέχεται ως μέλη της, Διδασκάλους Τέκτονες οι οποίοι είναι μέλη κανονικής Στοάς και είναι εν ενεργεία μέλη ή έχουν διατελέσει μέλη της “ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ”.
Σκοπός της Στοάς είναι η περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεων των Αδελφών που διατελούν ή έχουν διατελέσει Μέλη της “ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ”.

Συνεδρίες: 22 Φεβρουαρίου, την πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου και την πρώτη Δευτέρα του Σεπτεμβρίου.
Σε περίπτωση που η ημερομηνία μιας συνεδρίας συμπίπτει με αργία, η Συνεδρία μετατίθεται σε άλλη ημερομηνία.

RUDYARD KIPLING υπ’ αρ. 85

Η Σ⸫ Στ⸫ RUDYARD KIPLING υπ’ αρ. 85 εγκαθιδρύθηκε εις την πόλη της Κέρκυρας τον Ιανουάριο του 2008.
Τα μέλη της είναι κυρίως έλληνες, αλλά υπάρχουν και αρκετά μέλη της Βρετανικής κοινότητας, οι οποίοι διαμένουν κυρίως στο νησί της Κέρκυρας αλλά και στο νησί των Παξών.
Πρόκειται για αγγλόφωνη Στοά που οι Εργασίες της πραγματοποιούνται στο κτήριο του τεκτονικού μεγάρου του Φοίνικος Κερκύρας.
Η Στοά εργάζεται στον τύπο της Αμίλλης .

FRATELLI BANDIERA υπ’ αρ. 86

Η Σ⸫ Στ⸫ FRATELLI BANDIERA υπ’ αρ. 86 εγκαθιδρύθηκε εις την πόλη της Κέρκυρας το 2008.
Οι εργασίες της Στοάς πραγματοποιούνται στην ιταλική γλώσσα και τα μέλη της είναι έλληνες και ιταλοί πολίτες οι οποίοι διαμένουν κυρίως στην Κέρκυρα.
Η Σ⸫ Στ⸫ Fratelli Bandiera υπ’ αρ. 86 έχει πραγματοποιήσει αδελφοποίηση και με άλλες Στοές της Ιταλίας.
Oι Εργασίες της Στοάς πραγματοποιούνται στο κτήριο του τεκτονικού μεγάρου του Φοίνικος Κερκύρας.
Εργάζεται στον τύπο της Αμίλλης .

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ υπ’ αρ. 92

Η Σ⸫ Στ⸫ ‘Ιωάννης Καποδίστριας αρ.92 , εγκαθιδρύθηκε εις την πόλη της Κέρκυρας την 8ην Δεκεμβρίου 2014 και συνέρχεται εις το Τεκτονικό Μέγαρο της Σ⸫ Στ⸫ του Φοίνικος, σε τακτικές συνεδριάσεις κατά την 2η Τρίτη κάθε μηνός, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο μέχρι και Ιούνιο. Εργάζεται στον τύπο της Αμίλλης. .

ΦΙΛΟΓΕΝΕΙΑ υπ’ αρ. 93

Η Σ⸫ Στ⸫ «Φιλογένεια» δημιουργήθηκε το φθινόπωρο του 2015 υπό την Εθνική Μεγάλη Στοά της Ελλάδος και έλαβε τον αύξοντα αριθμό 93. Φέρει το όνομα μιας εκ των παλαιοτέρων Στοών που αναπτύχθηκαν στα Ιόνια Νησιά το 19ο αιώνα με βαρύνουσα σημασία για τον ελληνικό ελευθεροτεκτονισμό. Η Στοά ακολουθεί το Σκωτικό Τυπικό (Scottish Ritual), όπως αυτό περιλαμβάνεται στην εκάστοτε τελευταία έκδοση της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος.

Η Στοά συνεδριάζει σε μισθωμένο οίκημα επί την πόλη της Κέρκυρας κατά τις εξής ημέρες:

Την 2η και 4η Δευτέρα των μηνών Οκτωβρίου έως και Μαΐου, την 2η Δευτέρα του μηνός Σεπτεμβρίου.

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΩΜΑΣ υπ’ αρ. 94

Η Στοά Διονύσιος Ρώμας υπ’ αρ. 94 εγκαθιδρύθηκε στην πόλη της Κέρκυρας την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016, υπό την σκέπη της Εθνικής Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος. Αριθμεί περί τα 45 μέλη. Συνεδριάζει δύο φορές το μήνα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Ιουνίου εκάστου Τεκτονικού έτους και χρησιμοποιεί το τυπικό της Αμίλλης (Emulation Retual). Η Στοά παράγει πλούσιο φιλανθρωπικό έργο, ενώ τα μέλη της διακατέχονται από υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης. Διαθέτει δικό της κτίριο, με εντευκτήριο και βιβλιοθήκη.

LA PAIX υπ’ αρ. 95

Η Σ⸫ Στ⸫ «LA PAIX υπ’ αρ. 95» εγκαθιδρύθηκε εις την πόλη της Κέρκυρας το 2016 και τιμά με την ονομασία της την ομώνυμη γαλλική στοά που δραστηριοποιήθηκε στην ίδια πόλη μεταξύ 1811 και 1814.
Τα μέλη της είναι κυρίως Έλληνες πολίτες, καθώς και Γάλλοι, οι οποίοι διαμένουν κατά κύριο λόγο στο νησί της Κέρκυρας.
Πρόκειται για Γαλλόφωνη Στοά, οι Εργασίες της οποίας πραγματοποιούνται στο κτήριο του τεκτονικού μεγάρου του Φοίνικος Κερκύρας.
Η Στοά εργάζεται κατά το Γαλλικό Τύπο. Ορισμένες φορές χρησιμοποιείται και το μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα ιστορικό Γαλλικό Τυπικό της Σ⸫ Στ⸫ Φοίνιξ Κερκύρας του έτους 1863 (πρόκειται για το παλαιότερο σε ελληνική γλώσσα τεκτονικό τυπικό).