Η Βιβλιοθήκη και το Αρχείο του “Φοίνικος Κερκύρας”

Η Βιβλιοθήκη της Στ. αποτελείται από περίπου 500 βιβλιογραφικά τεκμήρια και υποστηρίζει το συγγραφικό και ερευνητικό έργο των αδδ. δίδοντας πρόσβαση σε συχνά δυσεύρετο βιβλιογραφικό υλικό. Η θεματολογία της βιβλιοθήκης είναι κατεξοχήν τεκτονική και περιλαμβάνει τις κύριες εκδόσεις αναφοράς, ιστορικά έργα που αφορούν την Συντεχνία, μια εξαιρετικά χρήσιμη συλλογή έντυπων τεκτονικών Τυπικών από τον 19ο αιώνα έως σήμερα (κυρίως του ΑΑΣΤ και του Γαλλικού Τύπου, αλλά και άλλων δικαιοδοσιών), εκδόσεις για τη φιλοσοφία και την εσωτερικότητα του Τεκτ. κ.ά.
Επίσης, διαθέτει πλήρεις σειρές ελληνικών τεκτονικών περιοδικών (‘Τεκτονικό Δελτίο’, ‘Πυθαγόρας’, ‘Πυθαγόρας-Γνώμων’, ‘Διαβήτης’ κ.α.), καθώς και ξένα τεκτονικά περιοδικά του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ού με αναμενόμενα πληρέστατη τη σειρά γαλλικών τεκτ. περιοδικών. Επίσης, διαθέτει ουκ ολίγα γενικότερης θεματολογίας παλαιότυπα του 19ου αιώνα, καθώς και βιβλία τοπικής ιστορίας.
Ο εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και η πρόσκτηση νέων τίτλων βασίζεται στην δωρεά αντίστοιχων εκδόσεων από αδδ. και φίλους του “Φοίνικος”.

Το Ιστορικό Αρχείο της Στ. περιλαμβάνει, ενδεικτικά, τα Πρακτικά των συνεδριάσεών της από την ίδρυσή της έως σήμερα, την αλληλογραφία της, τα Μητρώα και τα Βιβλία Παρουσιών Μελών, χειρόγραφα τυπικά και τεκτονικές ομιλίες αδδ. της Στ. (από τον 19ο αιώνα έως σήμερα), τεκτ. διπλώματα και παντώς τύπου τρισδιάστατο υλικό. Μέσα από το αρχειακά τεκμήρια αποκαλύπτεται η πλούσια ιστορία της Στ. και η θέση της στο κερκυραϊκό, πανελλήνιο και πανευρωπαϊκό τεκτ. και κοινωνικό γίγνεσθαι. Στο Αρχείο της Στ. απόκεινται και τεκμήρια σχετιζόμενα με άλλα τεκτ. εργγ. που λειτούργησαν στην Κέρκυρα και εκτός αυτής (ενδεικτικά από τις Σττ. “Saint Napoleon”, “Beneficenza e Filogenia Riunite”, “Pythagoras αρ.654” και “Φιλαλήθεια” Αν. Λευκάδος), ενώ διαθέτει και μοναδικό υλικό σχετικό με τη Γαλ. Μεγ. Ανατ. της Ελλάδος (το αρχαιότερο ελληνικό τεκτ. κέντρο που ίδρυσε το 1816 στην Κέρκυρα ο αδ. Διονύσιος Ρώμας). Ο εμπλουτισμός του Αρχείου βασίζεται επίσης στην δωρεά υλικού από αδδ. και φίλους της Στ., το οποίο βρίσκει στον “Φοίνικα” την φροντίδα, την επεξεργασία και την προβολή του από ειδικούς ερευνητές.